over

Over KMT

KM Telecom BV...?

KM Telecom BV is een overwegend zakelijke dienstverlener op een divers gebied van communicatietechnieken. Vooral daar waar voor anderen de dienstverlening niet uitvoerbaar is realiseerd KM Telecom graag een oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitengebieden waar het aanleggen van glasvezel nog steeds geen (financieel haalbare) optie is of projecten waarin een moeilijke dekkingsgraad te behalen is.

Telecommunicatie:
Moderne vormen van telecommunicatie zijn: (mobiele) telefoon, radio, televisie en internet. Een oudere vorm is telegrafie. Experimenten om te communiceren op afstand zijn zeer oud (vuur, rooksignalen, heliograaf, de optisch-mechanische telegrafie ontwikkeld door Claude Chappe in Frankrijk vanaf 1793 enz.). De overdracht van informatie vindt via elektromagnetische weg plaats, bijvoorbeeld in kabels (elektrische signalen), glasvezel (licht) of met radiogolven door ‘de ether’. Door koppeling met randapparatuur, multiplexers en schakelapparatuur (bijvoorbeeld een telefooncentrale of een IP-router of een ATM-switch) ontstaan telecommunicatienetwerken waarop grote aantallen gebruikers kunnen worden aangesloten, en waarmee de gewenste Quality of Service kan worden gerealiseerd.

Bron: Wikipedia